SlužbyPůjčovna nářadí stavebniny černý - Půjčovna nářadí

Půjčovna nářadí

Slevy při zapůjčení na delší dobu

od 3 - 5 dnůsleva 15%
od 6 - 14 dnů                     sleva 25%
nad 15 dnísleva dle dohody

Víkendová sleva 25% z půjčovného, platí pouze
pro zapůjčení na celý víkend (pátek, sobota a neděle).


Při zapůjčení nářadí na kratší dobu jak 1/2 dne sleva 50%
z půjčovného (neplatí pro Vibrační desku a Pilu na tvárnice)


Možnost zapůjčení přívěsného vozíku na odvoz
zakoupeného zboží zdarma při nákupu nad 500,-Kč vč. DPH 

a to na nezbytně nutnou dobu. Zapůjčení na pobočkách v

Duchcově, Teplicích, Krupce, Bílině a Litvínově.

 • Slevy se nesčítají.

Půjčovní řád Stavebniny Černý s.r.o.

 1. Nájemce se seznámí s nájemními podmínkami půjčovny a při jakémkoliv neporozumění si vyžádá informaci od vedoucího půjčovny.
 2. Pronajímatel předá nájemci zařízení po jeho předchozím přezkoušení a údržbě. Odpovídá rovněž za provádění revizí elektrických zařízení.
 3. Nájemce potvrzuje podpisem této smlouvy a po předložení dokladů a složení kauce, že převzal zařízení čisté, provozuschopné, bez závad a kompletní. Dále, že byl seznámen s obsluhou, údržbou a technickými a bezpečnostními podmínkami provozu.
 4. Nájemce se zavazuje, že bude zařízení používat pouze pro práce, pro které je zařízení určeno. Při práci bude dodržovat předpisy BOZ a používat ochranné pomůcky, zařízení bude provozovat na vlastní zodpovědnost.
 5. Nájemce není oprávněn přenechat pronajatou věc třetí osobě. Nájemce není oprávněn provádět na pronajaté věci žádné opravy ani úpravy. V případě závady je povinen vrátit zařízení kompletní a čisté, včetně příslušenství, které převzal. Při porušení těchto zásad je pronajímatel oprávněn účtovat pokutu v rozsahu škody, kterou nájemce způsobil.
 6. Nájemce je povinen chránit zařízení před poškozením a ztrátou. V případě ztráty, odcizení nebo úmyslného poškození je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně pronajímateli a v případě odcizení příslušnému oddělení POLICIE ČR. Nájemce odpovídá za ztrátu, poškození nebo zničení zařízení neodbornou obsluhou a je povinen způsobenou škodu uhradit v plné výši. V případě odcizení nebo ztráty uhradí nájemce pořizovací hodnotu zařízení a nájemné do doby ohlášení škody pronajímateli.
 7. Nájemce je povinen vrátit zařízení po uplynutí doby nájmu a svým podpisem stvrzuje, že zaplatí nájemné. Pokud zařízení nebude vráceno v dohodnutém termínu a prodloužení smlouvy nebylo projednáno, uhradí nájemce přirážku ve výši 25% normálního nájemného za každý zpožděný započatý den.
 8. Nájemce zaplatí za pronajaté nářadí smluvní cenu danou ceníkem půjčovny a smlouvou.
 9. Pronajímatel má právo přístupu k pronajaté věci kdykoliv za účelem kontroly, zda nájemce užívá věc řádným způsobem.
 10. Nájemce je povinen vrátit zařízení čisté. V případě, že se tak nestane, nájemce souhlasí se smluvní pokutou 200 Kč.

Služby


E-Mail   777 232 187  

Ověřeno zákazníky

 • Super obchod, skvělá komunikace.
 • Rozumná cena.
 • Rychlost, perfektní zabalení, doporučuji.

ObjednávkyNa všech našich pobočkách je možná

PLATBA KARTOU.© 2019 Insion